Automatyzacja Zadań

Automatyzacja to narzędzie wykonujące zamiast pracowników rutynowe czynności komputerowe. Skrypt automatyzacyjny symuluje klikanie myszą, wciskanie przycisków na klawiaturze, odbieranie i wysyłkę maili, pracę z dokumentami, pracę w przeglądarce internetowej, itp.. Komputer cztery razy szybciej niż doświadczony pracownik uzupełnia dane, przechodzi między oknami, wyszukuje dane na ekranie i wpisuje w odpowiednie miejsca, znacznie ograniczając ilość błędów. Nie ingeruje w programy, które obsługuje i nie potrzebuje dostępu do baz danych lub innych wewnętrznych części tych aplikacji. Narzędzie można uruchamiać o określonej godzinie poprzez wysłanie maila lub skrót na pulpicie. Skrypt jest własnością klienta i może być wykorzystany nieograniczoną ilość razy przez dowolny okres czasu. Klient ma prawo kopiować skrypt pomiędzy komputerami bez ograniczeń.

Zautomatyzowanie zadań pozwala na:

Pobierz przykładowy skrypt Kliknij

Jak wygląda realizacja projektu?


  Analiza przedwdrożeniowa - bezpłatnie
 1. Poszukiwanie w firmie Klienta procesów możliwych do zautomatyzowania.
 2. Wybranie procesu, którego automatyzacja przyniesie największe oszczędności i określenie przybliżonego czasu realizacji.

 3. Prace wykonawcze
 4. Opis działania procesu z pomocą Klienta lub jego dokumentacji.
 5. Przygotowanie skryptu automatyzującego najczęściej występującą ścieżkę procesu..
 6. Wspólne testy pierwszego skryptu.

 7. Testy i uruchomienie
 8. Stworzenie rozbudowanej wersji skryptu, uwzględniającej możliwe błędy i rzadziej występujące ścieżki.
 9. Wspólne testy ostatecznego skryptu.
 10. Szkolenie Użytkowników z korzystania z automatyzacji.

NASI KLIENCI O NAS

 • "Powtarzalna czynność, która kiedyś zajmowała pracownikowi wiele godzin, teraz wykonywana jest przez komputer bez udziału człowieka w czasie krótszym o 75%"

  Anna Łabęcka-Milewska - Członek Zarządu HK Finance Sp. z o.o.

Szukasz narzędzia do automatyzacji? Skontaktuj się z naszym doradcą. Kontakt