Przykład

Przykładowy skrypt pokazowy, wraz z plikami startowymi do pobrania po kliknięciu poniższego linku:

download2

Plik Zip należy pobrać, a następnie rozpakować. W paczce znajdują się trzy pliki:

  • Robote_exp.exe – jest plikiem wykonawczym,
  • example.csv – jest to plik tekstowy zawierający przykładowy wyciąg z systemu fakturowego,
  • example.xlsx – jest to arkusz programu Excel, zawierający przykładowy wyciąg z systemu fakturowego.

Aby rozpocząć należy uruchomić (dwuklikiem lewej myszy) plik o nazwie „Robot_exp.exe”, a następnie postępować według wyświetlanych instrukcji.

Opis skryptu

Skrypt przepisuje fakturę pobraną z Systemu Fakturowego w formacie .xlsx lub .csv do serwisu Fakturownia. Działanie rozpocznie się od odczytania danych z pliku .xlsx lub .csv, które zostaną użyte w aplikacji Fakturownia. Następnie skrypt zaloguje się do serwisu, wypełni formularz pobranymi danymi i zapisze fakturę, po czym zapisaną fakturę odznaczy w aplikacji jako opłaconą. Wprowadzona faktura zostanie usunięta, otwarte okno przeglądarki zostanie zamknięte, a skrypt zakończy działanie.

Uwaga

Dla Użytkowników, którzy nigdy nie uruchamiali skryptów automatyzujących na swoich komputerach może być konieczna konfiguracja przeglądarki Internet Explorer z której korzysta skrypt, a która domyślnie blokuje programy Roboty. Instrukcja na stronie konfiguracja.

W przypadku problemów

Skontaktuj się z nami -> Kontakt !